Idealne miejsce rozwoju
Twojego Dziecka

Dbamy z największą troską o każdy szczegół mający na celu bezpieczeństwo naszych podopiecznych.

 

Przedszkole Niepubliczne

 

Bajkowa Kraina

 

ul. Ochla- Żagańska 16, Zielona Góra

 

Tel: +48 698 517 613

 

E-mail: bajkowakraina@onet.eu

Idealne miejsce rozwoju
Twojego Dziecka

Nasze przedszkole znajduję się na piętrze budynku dwu kondygnacyjnego. Nowo wybudowany w 2011 roku obiekt został specjalnie zaprojektowany na potrzeby przedszkola, co dało nam możliwość zastosowania ergonomicznych rozwiązań, właśnie z myślą o małych rączkach i nóżkach ( np. wysokość stopni czy łatwość dostępu do toalet). To właśnie wybudowanie od podstaw nowego przedszkola pozwoliło nam na zadbanie z największą troską o każdy szczegół mający na celu bezpieczeństwo naszych podopiecznych.

 

W budynku znajdują się dwie duże sale ( 54 i 56 m2) jasne, komfortowo wyposażone sale. Przy każdej sali znajdują się toalety dla dzieci wraz z prysznicem specjalnie zaprojektowane tak, aby umożliwić nauczycielowi obserwację dziecka w sytuacjach tego wymagających. Dodatkowo cały budynek wyposażony jest w duże okna trzyszybowe, wentylacje mechaniczną i grawitacyjną, nowe meble i zabawki.

Oferta

Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina funkcjonuje przez cały rok w godzinach 6.30-16.30. Dysponujemy 2 przytulnymi salami, bogato wyposażonymi w zabawki, gry i pomoce dydaktyczne. Posiadamy również plac zabaw zapewniający dzieciom możliwość podejmowania wybranej aktywności ruchowej i wypoczynku na świeżym powietrzu. Realizacja podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego poprzez codzienne zajęcia edukacyjne prowadzone przez doświadczonych nauczycieli różnorodnymi innowacyjnymi metodami, dostosowanymi do wieku dziecka. Podstawowe zajęcia uatrakcyjniane są zabawami sensorycznymi pobudzającymi zmysły dziecka oraz usprawniające takie zakresy jak np: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja każdego małego człowieka.

GOTOWOŚĆ SZKOLNA

Przygotowanie dzieci do podjęcia przez nie pełnej gotowości szkolnej.

NAJLEPSZE WARUNKI

Stwarzanie jak najlepszych warunków sprzyjających odkryciu w dziecku jego naturalnych predyspozycji do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.

ROZWÓJ DZIECKA

Rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, możliwościami i zainteresowaniami, pielęgnowanie jego wrodzonych talentów.

ATMOSFERA CIEPŁA

Tworzenia atmosfery ciepła, życzliwości i zrozumienia dla naszych wychowanków.

KREATYWNOŚĆ

Rozwijanie kreatywności i myślenia twórczego poprzez odkrywanie i rozwijanie zdolności poznawczych możliwych dzięki procesom emocjonalnym i intuicyjnym.

Kadra

Naszą kadrę pedagogiczną tworzą kreatywni nauczyciele, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Wszyscy są absolwentami uczelni pedagogicznych, posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi i stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz metodycznych. W swojej pracy stosują nowatorskie osiągnięcia dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, zdolności i sprawdzania postępów dziecka. Cechuje ich otwartość, empatia, umiejętność organizacji i kreatywność w działaniu. Nastawieni są na zaspakajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka. Najważniejsze jest jednak to, że kochają pracę z dziećmi, wykonują ją z pasją , jak również posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu.