Oferta

Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina funkcjonuje przez cały rok w godzinach 6.30-16.30. Dysponujemy 2 przytulnymi salami, bogato wyposażonymi w zabawki, gry i pomoce dydaktyczne. Posiadamy również plac zabaw zapewniający dzieciom możliwość podejmowania wybranej aktywności ruchowej i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Realizacja podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego poprzez codzienne zajęcia edukacyjne prowadzone przez doświadczonych nauczycieli różnorodnymi innowacyjnymi metodami, dostosowanymi do wieku dziecka. Podstawowe zajęcia uatrakcyjniane są zabawami sensorycznymi pobudzającymi zmysły dziecka oraz usprawniające takie zakresy jak np: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Zajęcia w ramach czesnego:

  • język angielski
  • zajęcia muzyczno- ruchowe
  • warsztaty kulinarne

 

Zajęcia odpłatne / nieobowiązkowe:

  • koncerty muzyczne
  • spektakle teatralne
  • wycieczki
  • gimnastyka korekcyjna
  • rytmika
  • warsztaty naukowe

 

Serdecznie zapraszamy!

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu:

– Działanie profilaktycznie,
– eliminowanie wad postawy,
– kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
– zapewnienie wszechstronnego rozwój fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.

 

Aby zapobiec wadom postawy u przedszkolaków należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym. Poprzez zajęcia korekcyjne staram się oddziaływać nie tylko na motorykę przedszkolaków, ale także na ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. Staram się rozbudzać u nich zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.

Rytmika

Muzyka doskonale wpływa na mózg. Dzieci, które dużo muzykują, są bardziej inteligentne, co niejednokrotnie potwierdzali badacze naukowi, kształcenie muzyczne jest wskazane, ponieważ zapewnia wszechstronny rozwój.
Rytmika to nic innego, jak metoda wychowania muzycznego dzieci oparta na różnych formach muzykowania. Podczas zajęć dzieci: tańczą, śpiewają, grają na instrumentach. Ważnym elementem rytmiki jest improwizowanie w zakresie ruchowym oraz instrumentalnym. Dzieci uczą się wyczuwać i słyszeć rytm, same próbują rytmicznie grać lub tańczyć. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum.

Dzieci w trakcie zajęć wykonują różne formy aktywności, które nie tylko mają na celu rozwój muzyczny , lecz także ich rozwój ogólny i zaspokajanie potrzeby ruchu. Rytmika powoduje, że dziecko staje się wrażliwe na muzykę,na sztukę, sprawne fizycznie.

 

Do najważniejszych zalet rytmiki należy:

– wykształcenie koordynacji ruchowej,
– zdolność do rozpoznawania wielu różnych dźwięków,
– zdobycie zdolności muzycznych,
– zdobycie sprawności umysłowych,
– poprawa pamięci wzrokowej i słuchowej,
– kształtowanie samodzielności dziecka,
– obycie dziecka z występami publicznymi,
– ćwiczenie umiejętności pracy w grupie.

Cele naszej działalności

GOTOWOŚĆ SZKOLNA

Przygotowanie dzieci do podjęcia przez nie pełnej gotowości szkolnej.

NAJLEPSZE WARUNKI

Stwarzanie jak najlepszych warunków sprzyjających odkryciu w dziecku jego naturalnych predyspozycji do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.

WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja każdego małego człowieka.

ROZWÓJ DZIECKA

Rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, możliwościami i zainteresowaniami, pielęgnowanie jego wrodzonych talentów.

ATMOSFERA CIEPŁA

Tworzenia atmosfery ciepła, życzliwości i zrozumienia dla naszych wychowanków.

KREATYWNOŚĆ

Rozwijanie kreatywności i myślenia twórczego poprzez odkrywanie i rozwijanie zdolności poznawczych możliwych dzięki procesom emocjonalnym i intuicyjnym.

Opłaty

CHOOSE

Your Plan

Email Accounts

Price


Wpisowe

Opłata roczna

350 ZŁ

JEDNORAZOWE


Czesne

Zajęcia dodatkowe wliczone w cenę

550 ZŁ

miesięcznie


Wyżywienie

W przypadku nieobecności dziecka, wyżywienie nie jest liczone


16 ZŁ

DZIENNIE / 4 POSIŁKI

Pricing Table