Plan dnia

Szczegółowy rozkład dnia dostosowany jest do potrzeb danych grup wiekowych

 

  • 6.30-8.00 Przyjmowanie dzieci, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy integracyjne, rozmówki na dobry początek dnia.
  • 8.30-9.20 Czynności higieniczne, mycie ząbków, przygotowanie do śniadania, śniadanie.
  • 9.20-10:00 Zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój dziecka: zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi, zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy rozwijające wyobraźnię, zabawy rozwijające spostrzegawczość, zabawy wspierające rozwój mowy.
  • 10.30-11.20 Czynności higieniczne, przygotowanie do II śniadania, II śniadanie.
  • 11.20-12.30 Zajęcia dydaktyczne, zabawy techniczno-plastyczne, zabawy muzyczno ruchowe, zabawy z językiem obcym.
  • 12.30 – 13.20 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. Wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się sztućcami, obiad I i II danie.
  • 13.20-14.00 Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, aktywność pozwalająca na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań.
  • 14.00-14.30 czynności higieniczne, przygotowanie podwieczorku, podwieczorek.
  • 14.30-15.00 Zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające spostrzegawczość, zabawy wspierające rozwój mowy.
  • 15.00-16.30 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.